Engelsk syke har inntatt Adressa

En slem smitte har spredt seg i Norge. Som så mye annen styggedom kommer den fra USA.

Moderne: Adresseavisen er 250 år, men ikke gammeldags. Nå søker mediehuset etter en senior performance specialist. 

Som seigt, klebrig slim har smitten lagt seg over den viktigste av alle norske verdier: Den har angrepet det norske språket.