Kommentar

Havna må tilbake på rett kjøl

Arbeidsoppgavene står i kø for den nye styrelederen for Trondheim Havn, Roar Arntzen.

Den nye styrelederen i Trondheim Havn må rydde opp i de interne stridighetene og gjøre selskapet i stand til å spille en viktig rolle i byutviklingen, skriver vår kommentator. 

Saken oppdateres.

En opprivende personalstrid har satt viktige prosesser på vent, og tappet Trondheim Havn for kompetanse og kontinuitet. Nå må den nye styrelederen finne en ny havnedirektør og sørge for at Trondheim Havn spiller en aktiv rolle. Både for å sikre og utvikle havnedriften, og for å håndtere havnas viktige rolle for byutviklingen i Trondheim.

LES OGSÅ: Vil ha en uavhengig vurdering av bråket i havneledelsen

Den tidligere direktøren for St. Olavs Hospital og konsernsjef for Sintef ser ut til å være mannen som kan få Trondheim Havn tilbake på et konstruktivt og riktig spor. Samtidig får han med seg mange ferskinger i det nye styret. De trenger påfyll av kompetanse for å styre gjennom opprørt farvann, som havna selv har satt seg i.

På representantskapsmøtet i havna onsdag tegnet avtroppende styreleder, Otto Frøseth, et helt annet bilde av de interne stridighetene i selskapet, enn de kildene som har uttalt seg til Adresseavisen de siste dager har gjort. Frøseth kjenner seg ikke igjen i uenighetene, men mener det handler om naturlig «friksjon» mellom havnedirektøren, ansatte og styrelederen. Den oppfatningen har Frøseth selvsagt rett til å holde seg med, men han kommer ikke unna kritikken som er rettet mot han som styreleder. Det har dannet seg et inntrykk av at Frøseth ikke brukte kompetansen som var på plass i havneorganisasjonen da han overtok for snart fire år siden, og at han i større grad enn sin forgjenger selv ville ha en hånd på rattet, ikke minst i byutviklingsspørsmål som havna er involvert i.

Trondheim Havn eier store og verdifulle områder som både skal videreutvikles som havn, men også til annen næringsvirksomhet og fremtidige boligformål. Ikke minst er området på Nyhavna regnet som en sentral del i byutviklingen av Trondheim sentrum i årene som kommer. Arbeidet med Nyhavna har tatt for lang tid. Det skyldes både store utskiftinger i ledelsen ved Trondheim Havn, men også en treghet hos byutviklerne i Trondheim kommune. Dette arbeidet må det nye styret i havna bidra til at det settes fortgang i. En så sentral organisasjon for både havne-, nærings- og byutvikling i Trondheim kan ikke lammes av oppsigelser, intern krangling og uklare strategier.

LES OGSÅ: To havnesjefer har sagt opp på grunn av konflikt med styreleder

Den nå avgåtte styrelederen i Trondheim Havn er gift med Aase Sætran som er daglig leder i Rotvoll Eiendom, et selskap som står bak planlagt utbygging av store boligområder på østsiden av byen. Den samme Sætran var tidligere Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret i en årrekke, og nær venn av ordfører Rita Ottervik. Trondheim er en liten by, men ikke så liten at man trenger å skape bindinger mellom utbyggingsselskaper, kommunen og havna. Når Frøseth nå trer ut av havnestyret, ryddes det samtidig opp i slike bindinger. Det er ikke heldig at aktører som har innflytelse på viktige spørsmål i utviklingen av Trondheim, også har så sterke personlige private forhold.

Trondheim Havn er en viktig aktør i utviklingen av hele Midt-Norge. Det handler om å finne balansen mellom å videreutvikle og drive de viktige havneområdene i hele regionen, samtidig som selskapet må ta et stort ansvar for å utvikle nye og sentrumsnære nærings- og boligområder. Det er viktig å ta vare på havneområdene langs Trondheimsfjorden, alt tyder på at havna tross alt bør ligge ved sjøen også i fremtiden. Men med klok byutvikling bør det også skapes boliger og næringsvirksomhet på gamle havneområder, når industri som ikke er avhengig av sjøtransport flyttes til bedre lokaliteter.

På forsiden nå