Signert

Kystens «yes» til EØS

Næringslivet på kysten blomstrer. EØS-avtalen er en viktig grunn til det. Heldigvis mener flertallet av folket at det skal fortsette.

Laks til Europa: Oppdrettsnæringen er avhengig av markedstilgang og utenlandsk arbeidskraft, skriver Signert-forfatteren. Derfor er EØS-avtalen så viktig. Her fra Salmars lakseslakteri på Frøya.  Foto: Morten Antonsen

De siste månedene har jeg besøkt mange bedrifter i det vi kaller distriktene – ikke minst på kysten. Det er bedrifter av ulik størrelse, – nyetableringer og bedrifter med lang fartstid. Det har vært en sann fornøyelse i optimisme, nytenking og etableringsvilje.