Byens gullalder fødte også en avis

1767 er et merkeår i Trondheims historie. Ikke bare ble Adresseavisen født, samme år fikk forløperen for universitetet kongelig godkjennelse, og byen fikk tre tønner gull til sosiale formål.

Havneby: Denne tegningen av Mathias F. Dalager fra 1813 viser Trondheim slik byen også må ha sett ut på Martinus Nissens tid noen tiår tidligere. I Ila, til venstre på bildet, ser vi de mange trelasttomtene som var en viktig del av byens økonomi. Byporten på Skansen midt i bildet.  Foto: Ukent/NTNU UB

Da 23-årige Martinus Nissen startet avis, var Trondheim en by med omtrent 7500 innbyggere. Tilsynelatende en søvnig småby langt nord i dobbeltmonarkiet Danmark-Norge. Men hvis vi hadde hatt en tidsmaskin og kunne reist tilbake til fortiden, ville siste del av 1700-tallet vært et spennende valg. Vi ville sett ufattelig luksus og dyp elendighet, men rikdommen skapte mye av den arkitekturen vi i dag er mest stolt av, og samtidig ble viktige steiner i byens kulturelle og økonomiske grunnmur lagt. Perioden blir av historikere kalt byens gullalder.