Signert:

Sïjhtem voelegem!

Vi kan si hei på åtte språk og bestille en øl på ti. Men hvorfor kan de fleste av oss ikke et eneste ord på sørsamisk?

Samisk språk: «Det hadde jo vært fint om vi, trøndere, som bor midt i det sørsamiske området, i det minste kunne si hei til våre naboer på deres eget språk» skriver Anna Lian. 

Egentlig er det ikke så rart. Det sørsamiske språket er sterkt truet og snakkes kun av noen hundre personer i Norge.