Signert

Et reisende folk

«Kor ska’ vi reis hen?» spør NRKs Viggo Valle i sitt populære radioprogram hver påske. Det samme spør nordmenn flest – nesten uopphørlig.

Ut på tur: «Mange får ikke reist langt nok, ikke lenge nok – heller ikke så eksotisk og synlig nok» skriver Joahn O. Jensen. Bildet er fra Oslo lufthavn. 

Vi er de nye reisende – i dag kanskje slik det er ment – et nyord for det som en gang ble kalt tater. (Er vi det? Nettopp fordi vi også er så flakkende, til dels også rastløse?)