Her har politikerne en god valgkampsak

Styret for St. Olavs hospital har fattet et historisk vedtak om å finansiere et psykiatrisenter på Øya. Regionens politikere må nå stå på for at det skal lykkes denne gangen.

Senter for psykisk helse er planlagt bygd på denne parkeringsplassen, med bru over til Nevrosenteret.  Foto: Svein Inge Meland

Det er neppe tilfeldig at sykehusstyret fikk bråhast med å bestemme seg om de ønsker et senter for psykisk helse i tilknytning til komplekset på Øya. Styret har med torsdagens hastevedtak også sagt ja til at senteret bør inngå i campus NTNU.