Signert

Kan vi unngå repetisjonsungdom?

20. juli er det samordnet opptak. Da får 135587 personer beskjed om hvilket studium de har, eller ikke har, kommet inn på. Mange elever går en høst i møte med knuste drømmer eller dyre privatistutgifter.

Immatrikulering: Mange motiverte og dyktige ungdommer har ikke råd til å satse på sitt drømmeyrke. Et yrke de kunne passet svært godt til. Jeg vil påstå at vi som samfunn taper på dette, skriver Signert-forfatteren.  Foto: Vegard Eggen

Ferieroen er i ferd med å senke seg over landet. Late dager og nye opplevelser venter mange av oss. For andre er sommerferien forbundet med spenning. En spenning rundt hva høsten bringer og om drømmen om ønsket studium til høsten oppfylles. Svaret kommer om noen små uker.