Kronikk

Kunstens kår i Kommune-Norge

Vil Kommune-Norge ha frittgående kunstnere, eller vil de ha kreative fagfolk som lager behagelige prosjekt for dem som sitter med makt og midler?

Bråk: Marte Hallem (her sammen med Siv Engelin) laget filmen «I skyggen av oljeeventyret».Da brygget det opp til bråk med kommunen.  Foto: Leif Arne Holme

I mange kommuner ytes støtte til profesjonell kultur kun dersom prosjektene er gunstige for det kommunale omdømmet. Med slike holdninger kan vi bare glemme å sette Trøndelag utenom Trondheim og Stiklestad på det nasjonale kulturkartet.