Fire spørsmål om metrobuss som trenger svar

Jo mer vi får vite om den gigantiske bussomleggingen i Trondheim, desto flere spørsmål oppstår.

Metrobuss: Om to år blir metrobussene et vanlig syn over store deler av Trondheim. De vil likne på bussen på bildet, som går i trafikk i Malmø. 

- Det blir altfor dyrt. Vi trenger ikke så råflotte holdeplasser. For meg blir de nye bussene en ulempe, siden jeg ikke lenger kan ta bussen direkte, men blir nødt til å bytte buss på vei til jobben.