Regjeringen griper inn i byutviklingen

Er det regjeringen som skal styre byutviklingen i Trondheim, eller skal byens folkevalgte bestemme?

Smilte bredt: NTNU-rektor Gunnar Bovim (t. v.) hadde all grunn til å smile bredt da statssekretær Bjørn Haugstad (H) fortalte at Kunskapsdepartementet vil bygge ut Gløshaugen vestover. 

At Kunnskapsdepartementet vil ha campus-utbygging vestover, er en strålende nyhet for NTNU. For byen er det ikke like enkelt, for når de som sitter på pengesekken gir klar beskjed om hvordan de vil bruke pengene sine, blir det lokale selvstyret kraftig svekket. Flere av byens politikere har lenge forsøkt å trekke mer av NTNUs virksomhet over Elgeseter bru, mot Midtbyen. Nå er trekkraften mindre. Regjeringen har grepet inn i byutviklingen.