Gjestekommentar

Det typisk norske er viktig – bare det ikke koster noe

Flertallet av våre rikspolitikere er enige om at vår kulturarv og våre naturperler må bevares, men de er i liten grad villig til å bruke penger på det.

«Hva ville Røros vært uten vern? – Røros har fått både fagmiljøer og ressurser til å bygge næring omkring sin historie. Det er viktig at flere enn verdensarvstedene også får muligheten til å utvikle sine verneområder på samme måte mener vår innleggsforfatter.» 

Der de fleste av oss vil bo, har noen som oftest bodd før oss i mange tusen år. Den største konsentrasjonen av arkeologi, kulturminner og verneverdig bygningsarv finner vi derfor i de delene av landet hvor det i dag er mest vekst og aktivitet. De landskapene som har størst artsmangfold er også de mest attraktive for å drive jordbruk i. Vi og dyrelivet tiltrekkes jo av den samme næringsrikdommen. Det er i grunne havområder med rike korallrev det er lettest å drive oppdrettsnæring. Langgrunne mudderfjærer fulle av vadefugler er de enkleste og billigste områdene å omforme til nærings- og industriarealer.