Byutvikling på stram line

Hva skal komme først? Skole eller boliger?

Trondheim vokser, og det skaper behov både for nye boliger og økt skolekapasitet. Det er avgjørende å finne riktig balanse mellom nye boliger og nye skoler, skriver Adresseavisens kommentator, Harry Tiller. 

Torsdag kveld behandler bystyret i Trondheim skolebehovsplanen for trondheimsskolen 2020 til 2035. Siden byen vokser med om lag 3000 nye mennesker hvert år, vil det i denne perioden være behov for minst 3800 nye skoleplasser – spredt over store deler av byen. Nå vil rådmannen legge opp til sterkere styring av hvor byen skal få lov til å vokse. I forslaget bystyret skal ta stilling til, vil rådmannen at det ikke skal åpnes for nye boliger uten at det finnes nok skolekapasitet i området.