Politikerne klarer ikke det viktigste

Kvaliteten på et samfunn bør måles ut fra hvordan vi behandler våre svakeste. På dette området mislykkes norske politikere.

Stor forkjell: Stadig flere barn lever i familier med så dårlig økonomi at de ikke kan delta i aktiviteter andre barn tar som en selvfølge. 

Ett tema hadde fortjent mye større oppmerksomhet i valgkampen enn det har fått: Hvorfor klarer ikke et av verdens rikeste land å ta seg godt nok av dem som faller utenfor?