Rød fortvilelse, blå glede med reservasjoner

Blå glede og rød fortvilelse. Gul og grønn neglebiting. Stemningen under valgvakene i Trondheim sprikte i flere retninger.

Dyster kveld: Ordfører Rita Ottervik og Jan Åge Sneve Gundersen forlater Aps valgvake mens Tore O. Sandvik prøver å fordøye nederlaget. 

Mens stemmene ble telt opp mandag kveld, gikk jeg fra valgvake til valgvake og så hvordan stemningen svingte fra minutt til minutt. Hos Arbeiderpartiet sank temperaturen jevnt og trutt gjennom hele kvelden, bare avbrutt av kortvarige glimt av håp. Hos regjeringspartiene og deres støttespillere steg stemningen tilsvarende, særlig da det ble klart at både Kristelig Folkeparti og Venstre lå an til å komme seg over sperregrensen.