Mest til lillebror

Barn og eldre. Det er i virkeligheten det et kommunebudsjett handler om. Kunsten er å skape en god balanse mellom lillebror og bestemor. Det har ikke rådmannen klart i sitt budsjettforslag.

Rådmann Morten Wolden la onsdag frem sitt forslag til budsjett for Trondheim kommune 2018. Der foreslås det kutt i satsingen på økt grunnbemanning i eldreomsorgen, kutt i tiltak for rus og psykiatri og dårligere lærertetthet i ungdomsskolen for å bedre kvaliteten i barnehagene. - Politikerne får en tøff oppgave med å finne den riktige balansen, skriver kommenator Harry Tiller. 

Lillebror i barnehagen får mest i forslaget til budsjett for 2018. Bestemor på sykehjemmet får mindre. Mindre blir det også til storesøster på ungdomsskolen og til onkel som sliter med rus og psykiske problemer. Det er vanskelig å forstå at rådmannens forslag om å kutte i eldreomsorgen, skolen og rusomsorgen skal være en akseptabel vei å gå for å styrke barnehagene. Det er her politikerne må tenke nye tanker.