Gjestekommentar

Ødeleggelse av norsk kulturarv er blitt en norsk verdi

Det er riktig at vår kultur er truet, men innvandrerne har ingen skyld i dette. Moderne norske verdier er i dag den største trusselen mot den norske kulturarven.

Bygningsarv: Mens det å vedlikeholde, bo i og bruke den historiske bygningsarven er en selvfølgelig del av et moderne liv ellers i Europa, har vi her hjemme begynt å beskrive dette som en museal virksomhet, skriver vår gjestekommentator. Bildet er fra Trøndelag Folkemuseum på Sverresborg.  Foto: Ivar Mølsknes

Den norske kulturdebatten er proppet med paradokser. Mens man på svært upresist grunnlag krangler om hva norsk kultur er, forfaller vår kulturarv i et rasende tempo. Helt moderne tilkjempede rettigheter, som for eksempel likestilling, blir bortimot løftet fram som tusenårige norske verdier, mens det som faktisk bærer med seg så lange linjer, nemlig de synlige sporene i omgivelsene, overses fullstendig.