Signert

Religiøse følelser

Følelser kan man ikke argumentere med, heller ikke de religiøse. Men man må vite at de er der. Så er det et stort spørsmål om man skal ta hensyn til dem eller ikke. Jeg tror det blir en av de store debattene i tida framover.

Bula Neobistro: «Jeg velger å tolke bruken av disse utvetydige religiøse bildene som et uttrykk for en lengsel etter en åndelig dimensjon i tilværelsen» skriver Beate Lerdahl. 

Forrige uke ble jeg veldig nysgjerrig på en ny restaurant som har kommet her i Trondheim; Bula Neobistro, som er drevet av Renee Fagerhøi, som vant TV2- konkurransen Top Chef i 2016. Den har fått oppslag både her i Adresseavisen og i hovedstadsavisene for sin bruk av religiøse symboler. På toalettene er veggene prydet av store, ikoniske bilder av Jesus og jomfru Maria, på henholdsvis herre – og dametoalettet, og på bordbrikkene har de et bilde av Jesu hjerte og hender som ber.