Signert

Slik kan vi få flere i arbeid

Som vanlig kan det være en god idé å se over grensen til Sverige.

Svensk tiltak: «Det ble gjort flere grep, men det viktigste var innføringen av et eget skattefradrag for lavere og midlere arbeidsinntekter» skriver Ola Borten Moe.  Foto: Elnur / Shutterstock / NTB scanpix

I mange OECD-land brukes skattesystemet aktivt for å øke arbeidsdeltakelsen. Norge er ikke ett av dem. De seinere års utvikling med stadig lavere arbeidsdeltakelse aktualiserer problemstillingen i Norge – ikke minst etter en valgkamp som handlet mer om hvem som har skylden for hva, enn konkrete forslag til løsninger på en av vår tids største utfordringer.