Lenge leve marka

Trondheim har mange kvaliteter, men uten Bymarka, friluftsområdene og de grønne områdene, ville det stått langt dårligere til.

Nå kommer planen som skal sikre at Trondheim fortsatt har gode friluftområder, parker og grønne lunger. I en by som vokser fort er det avgjørende at politikerne sikrer slike områder mot ødeleggelser, skriver vår kommentator. 

Nå kommer planen som skal sikre friluftslivet og de grønne områdene for all fremtid. Heldigvis.