Signert

Jeg vil også være alfahann

Det var enklere før. Vi menn kunne være menn. Men nå? Nei, nå. Vi kan være så mye rart, bare ikke menn.

Forvirrede menn: Artikkelforfatteren vil være alfahann og kjøre gravemaskin. Men holder seg foreløpig på betryggende avstand.  Foto: ØRJAN GREIFF JOHNSEN

Slik kan man innimellom tenke. Det er ikke helt enkelt, dette her. Det er ikke det. Vi lever i en kompleks tid, med komplekse løsninger vi ikke alltid skjønner, og vi lever i en tid med komplekse kjønnsroller. Ja. Kjønnsrollemønsteret er i beste fall litt forvirrende, og i verste fall knapt til å forstå. Jeg er helt for likestilling, altså, det er ikke det.