Hvor er lovens voktere?

Rettsstatens voktere burde banket hardt i bordet når politiet bruker ulovlige virkemidler for å skaffe bevis i en straffesak. Men de sitter musestille.

FBI overtok dette nettstedet, og drev den videre for å hacke seg inn på PCene til de som var innom. Ved hjelp av etterforskningsmetoder som var forbudt i Norge da det skjedde, fikk dermed norsk politi tilgang til navene på 43 nordmenn. De ble senere straffeforfulgt uten at retten og forsvarerne fikk vite at beviskjeden bygget på metoder som ikke var lovlig i Norge. 

Avsløringene rundt bruk av ulovlig, utenlandsk politihacking som grunnlag i norske straffesaker, utfordrer vår rettssikkerhet. Det er umulig å ha noen som helst sympati for mennesker som deler og lagrer overgrepsbilder av små barn. Men en rettsstat må sikre at også disse menneskene har krav på å bli straffeforfulgt innenfor lovverket. Det kan aldri bli slik at målet om å få slike bak lås og slå, helliger midlet som brukes for å avsløre dem.