Gi ungene makramé

Hvorfor sier vi nei til flinkere og klokere barn?

Kunst- og håndverksfag er mer enn pusterom i en teoritung hverdag. Det ser også ut til at fagene er viktige for hvordan framtidige generasjoner skal greie seg.  Foto: Illustrasjon/Shutterstock

De siste årene har de praktiske og estetiske fagene blitt nedprioritert i den norske skolen. Andelen skoletimer med musikk, kunst og håndverk er gått ned fra 20 prosent til 12,5 prosent de siste årene, viser tall fra Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Mange flere lærere som underviser i disse fagene enn eksempelvis i matematikk, mangler dessuten formell kompetanse.