Tigangen for lakserikingene

Fiskeoppdretterne markerer seg blant de rikeste. Antakelig har vi bare sett begynnelsen.

Fiskeoppdretterne inntar rikingtoppen i Trøndelag, og flere av dem skal det bli. Bildet viser Gustav Witzøe (Salmar) som mottar den nye havmerden fra Kina. 

Tigangen og litt til. Det er veksten i andelen havbruksfolk blant de 100 rikeste i Trøndelag de siste ti årene, ifølge skattelistene. Oppdretterne har gått fra å ha to på lista i 2007 til 23 i 2016. Mye tyder på at det bare er begynnelsen. Man skal lete lenge etter piler som peker nedover for næringen.