Metrobuss for alle penga?

Pengene sitter løst når politikerne planlegger metrobuss. Det skal skinne av det nye kollektivsystemet. Men må det skinne riktig så mye?

Over hele byen bygges de nye holdeplassene for metrobussen som her ved Gildheim. Det er viktig at det nye kollektivtilbudet blir bra, men statlig medfinansiering og inntektene fra bompengene må ikke føre til at millionene brukes på tiltak som ikke strengt tatt er nødvendig, skriver vår kommentator. 

Trondheim trenger metrobuss, og det kommer til å koste penger. Masse penger. Millionene kommer fra meg og deg og fra staten, ikke fra kommunekassa. Når politikerne bruker andres penger, har de en tendens til å ta på seg spanderbuksene. Kommunal budsjettering og investeringer er ofte preget av nøkternhet og forsiktighet. I metrobussprosjektet velges det imidlertid konsekvent fra den øverste hylla når investeringer skal foretas.