Signert

Rakner fastlegeordningen?

Vi leser om «trønderopprøret», det var tema i NRKs «Debatten» sist torsdag, og mange undrer seg sikkert over hva det er med denne fastlegeordningen som skaper slik uro for tiden.

Trønderopprøret: «Alle hadde samme slags opplevelse. Dermed samlet de seg til denne kronikken 11. juli. Den ble innledningen til det som i Helse-Norge nå allerede kalles trønderopprøret» skriver Steinar Westin. Faksimile: Kronikk i Adresseavisen 11. juli 2017. 

«Du kan miste fastlegen din», lød det i en kronikk i Adresseavisen i sommer, signert et knippe av byens meste erfarne fastleger. De hadde vært på kurs sammen på Island, og under en lang busstur underveis hadde de betrodd hverandre at de ikke lenger hadde det så greit i jobben. At de følte seg tiltakende overkjørt, overarbeidet og underfinansiert. Mange var usikre på om de i det hele tatt orket å fortsette som fastleger.