Det begynner å gå seg til

I løpet av året vil over en million mennesker ha gått over Elgeseter bru. Bak kjeklingen mellom bilister og syklister, er folk som går noe av nøkkelen til bedre by og helse.

Godt å gå: Elgeseter bru opplever økning av gående året rundt. Det er godt både for byen og folks helse, skriver vår kommentator. 

Bilister, syklister og busspassasjerer! Der har du noen gjenger, som ofte får oppmerksomheten når det diskuteres miljø, transport, grønt skifte og utvikling i Trondheim. Det er mange gode grunner til å gjøre byen mer sykkelvennlig og styrke kollektivtrafikken, for å hindre vekst i biltrafikken. Flere syklister, bedre busser og færre biler er likevel ikke hele svaret på hvordan vi skal ta oss fram.