Signert

Stedet kommunen glemte

Men det klages ikke på Leinstrand.

«Nå er vi åsted for en av landsdelens største byggeprosjekt; ny E6 sør. Det er bra. Men anledningen brukes ikke til å løse åpenbare utviklingsspørsmål for Leinstrand» skriver Ola Borten Moe. Bildet er et ferskt flyfoto av E6-utbyggingen på Klett.  Foto: Morten Antonsen

I disse kommunesammenslåingstider kan det være på sin plass å minne om at Trondheim, slik kommunen fremstår i dag, frem til 1963 besto av fem kommuner: Strinda, Trondheim, Tiller, Leinstrand og Byneset.