Gjestekommentar:

Vi som ikke har humor

Det kan være ensomt å mangle humor når dette liksom er så artig. Men jeg undrer meg over hvem som er de mest lettkrenkede?

«Å arrangere et lite naziparty for å lufte sine tabuer? E' det og gæli no??» spør Marianne Meløy. 

I heimbygda gikk han Ingolf, som bodde på aldersheimen, ned til kiosken hver dag. I det han hadde betalt for sin daglige eventyrbrus sa han til kioskeieren: