Signert

Den 13. til bords

«Tar man livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske tar man lykken fra det med det samme».

«Vildanden»: Bildet er fra årets oppsetning av Henrik Ibsens stykke på Trøndelag Teater. Fra venstre: Karl-Vidar Lende, Trond-Peter Stamsø Munch, Andreas Stoltenberg Granerud, Olve Løseth og Janne Kokkin. 

Sitatet tilhører Dr. Rellings skikkelse i Henrik Ibsens «Vildanden». Han ville skåne Hjalmar Ekdal fra sannheten, som han ikke var i stand til å se selv.