Fripenn

Sentrum brister

Sterke krefter herjer med samfunnet og gjør stemningen utrivelig. Farligst av dem alle er sentrifugalkraften.

Polarisering: Sven Egil Omdal siterer Andreas C. Halse: «Fra et venstresideperspektiv bør tross alt engasjementet mot sosial kontroll, æresvold og tvangsekteskap være åpenbart.» Likevel har den militante høyresiden overtatt hegemoniet i disse kampsakene. Kraften i raseriet deres blokkerer for at den moderate venstresiden og den moderate høyresiden søker sammen i solidaritet med de skamløse jentene, skriver Omdal. Kvinnene bak stiftelsen «Født fri». Fra venstre Nancy Herz, Laial Ayoub, Sofia Nesrine Srour, Maria Khan, Iram Haq, Amal Aden og Shabana Rehman. Bakerst Abid Raja(Venstre).  Foto: MARIAM BUTT, NTB Scanpix

Erkjennelsen startet med at Bård Larsen tirsdag skrev en lang artikkel i VG. Larsen er historiker, prosjektleder i Civita, og en mann jeg sjelden er enig med. Denne gang skrev han om den pågående kulturkrigen og om presset mot det liberale demokratiet. Jeg gjøv løs på teksten for å plukke den i filler, om ikke annet så for å kjenne på den gode følelsen av selvrettferdighet. I stedet ble jeg sittende og nikke i samstemthet. Bård Larsen har rett.