Signert

Om pils og tall

I høyere utdanning har matematikk blitt den nye latinen, lakmustesten på vett og forstand. Strengere krav til karakter i matematikk stilles nå til de som vil bli sykepleiere og lærere. Men matematikken gjør seg også gjeldende i Livets høgskole.

Skummende: «Vi er mange som har fått presentert merkelige hypoteser om effekten av henholdsvis brunt og blankt brennevin, ulike konsekvenser av rekkefølge på øl og vin, gjerne uttalt av folk som drikker som svin.» skriver Ivar Sørensen. 

Det var ikke tvil. Utsagnet var godt begrunna i empiri. Mannen som serverte det bar alle kjennetegn på solid og relevant kompetanse på fagfeltet. Da skal man lytte.