Signert

Kan vi være sikre på at vi alltid vil ha nok mat her til lands?

Til vanlig leser jeg ikke Bondebladet, og bare leilighetsvis Nationen. Men noen timer med dem begge for en tid siden etterlot et bilde av saker og bekymringer som vi sjelden snakker om i byen.

«Men så bygger vi altså matjorda ned, med uforminsket fart. Rundt 8000 dekar, svarende til gud-vet-hvor-mange-fotballbaner, legges under asfalt og betong hvert år» skriver Steinar Westin. 

«I Norge er det liten bekymring for norsk matvaresikkerhet og mattilgang blant folk flest», slås det enkelt fast under emneordet matsikkerhet i Wikipedia.