Signert

Du har sett meg før

Det er høysesong for julepynt og nostalgi. Overalt henger det adventsstjerner i vinduene og lyser opp desembermørket, så vi nesten kan bli glad av det. For noen går det sport i å henge opp mest mulig pynt – både ute og inne.

Den nye julekrybba i Vår Frue kirke i Trondheim.   Foto: Beate Iren Lerdahl

Men selv om vi er omgitt av lysende stjerner på alle kanter, er det kanskje ikke så mange av oss som har den koblingen lenger – at denne stjerna springer ut av en konkret historie. Vi finner den første gang over stallen i Betlehem. Over fødselsscenen eller julekrybba, som den også kalles. Tradisjonen med julekrybber er ikke gammel i vårt land. Det er en katolsk skikk som Frans av Assisi har fått æren for.