Signert

Det starter med seksåringene

Læring bygger på læring og det trengs tiltak nå. Barna som er under bekymringsgrensen på kartleggingsprøver i barneskolen må få hjelp. De må satses på!

Skolestart: Det trengs flere ressurser i spesialundervisningen, det trengs mer kunnskap og flere lærere, skriver Signert-forfatteren.  Foto: MAY FRANK, NTB Scanpix

Mari på ti år trenger spesialundervisning fordi hun sliter med dysleksi. Dysleksien fører til at hun synes det er vanskelig å lese og forme ord, men Mari er den dyktigste i matte. Martin på ti år er kjempeflink i samfunnsfag, men pga. ADHD trenger han spesialundervisning fordi han sliter med å konsentrere seg. Nina på sju år er en mester i norsk, og elsker å skrive tekster, men hun trenger spesialundervisning fordi hun er kronisk syk og pga. smerter og sykehusopphold henger hun etter på skolen.