Signert

Deilig og deilig?

9 av 10 gleder seg til jul, sier de på tv. Budskapet er vel at 1 av 10 ikke gleder seg.

Jul: «Jeg synes selv at jula er så fin at den gir meg en slags forsterket uro» skriver Stig Inge Bjørnbye. 

Jeg har sett at de nevner det innimellom alle de andre reklameinnslagene som skal booste julehandelen.