På tide å krangle om høye hus

Skal vi bygge boligtårn for rikfolk? Skal vi stoppe prosjekter som er i gang? Året starter med viktige bydebatter.

Høyt mot sjøen: Bygningsrådet avgjør tirsdag om høyhuset ytterst mot sjøen på Grilstad Marina blir sju eller åtte etasjer høyt. Er det klokt å bygge så høyt akkurat her? 

På sakskartet i bygningsrådet i morgen står to saker som isolert sett kan virke små, men som har nær sammenheng med temaer som er helt avgjørende for Trondheims framtid. Den ene saken handler om NTNUs nye universitetsområde, som er byens største utviklingsprosjekt i nyere tid.