Gjestekommentar

Vi, de sykt friske

Hvem av oss er ikke opptatt av å være friske, leve lenge og ha en god helse? Men hva er vi egentlig villige til å ofre av tid, tanker og penger for å investere i det vi håper blir et «evig liv»? Stadig mer, ser det ut til.

Helsjekk: Enkelte kommer til legen og ønsker seg en «helsjekk», uten at verken de eller jeg egentlig vet hva det betyr. De kommer rett og slett fordi de er engstelige for å være syke, eller å bli syke.  Foto: Shutterstock/NTB Scanpix

På mitt og på andres legekontor møter vi ofte mennesker som kommer for å forsikre seg. De trenger ikke alltid ha et symptom, smerter eller en sykdom. En del av dem ønsker seg en «helsjekk», uten at verken de eller jeg egentlig vet hva det betyr. De kommer rett og slett fordi de er engstelige for å være syke, eller å bli syke. Noen ganger har de rett; vi avdekker noe som gjør at de trenger medisiner eller behandling fordi har blitt syke, eller har risiko for å bli det. Men hva med alle de andre? De som ikke har noen åpenbar grunn til å bli undersøkt, screenet eller bildediagnostisert i alle bauger og kanter, selv om de ønsker og kanskje krever det? Hvordan får vi dem til å kjenne seg friske og ved god helse, slik at de slipper å bruke så mye av tiden sin til å bekymre seg for en gang å bli syk? Tegn i tiden viser at vi langt fra lykkes helt, vi som er fagfolk. Får de ikke det de ønsker seg på legekontoret vårt, etter at vi har gjort det vi mener er nødvendig, er det jo bare å bla opp, og kjøpe seg en ultralydundersøkelse, bestille en test eller tre på nettet, og få tatt et EKG på hjørnet, for å sette det litt på spissen. Og helsemyndighetene henger seg også på «risikojakten», med stadig flere tester og sjekker som skal oppdage ikke bare sykdom, men mulig risiko for det en gang i fremtiden.