Signert

Sikkerhetsventil mot maktmisbruk

Behovet for å organisere oss med større grad av folkevalgt kontroll handler om å videreutvikle et styresett som gjør det levelig over hele landet og bevarer nødvendig legitimitet.

Før moloen ble bygd hekket 1600 par ærfugl på Tautra. For noen år siden var det 150 par igjen. 

La meg med to enkeltsaker illustrere hvorfor folkevalgt kontroll, eller jording, er viktig. Og da blir det med utgangspunkt i svogerforskning.