Kroken på lørdag

Tante Marit slapp å prøve multitasking

Starten på livet kunne knapt vært tøffere, men hun ble familiens solstråle. Tante Marit ble 88 år.

Et langt liv: Uansett hvor raskt verden går fremover, trenger vi gode medmennesker. Slike som tante Marit. Det var en ære å bære deg til ditt siste hvilested, skriver Kjetil Kroksæter.  Foto: Privat

Når du sitter i kirken med båre, blomster og sakral stemning, begynner tankene å vandre om hvilket liv det ble. Det samme skjer hver gang presten skisserer et livsløp. Selv om én generasjons avstand er mikroskopisk i forhold til menneskets tid på jorden, er forskjellene enorme fra en generasjon til den neste.