Signert

Sjefen skal bli bedre

Trondheim kommune har 700 ledere. Nå har kommunen satt i gang et storstilt lederprogram for alle. Har de tatt seg vann over hode?

Lederskolen: Enhetsledere presenterer sine ideer til innovasjoner i Trondheim kommune. Her er en av gruppene som legger fram sitt forslag. Rannveig I. Sæther (f.v) Morten Wolden, Elin Stensen og Roar Syrstad Brattli.  Foto: Morten Antonsen

Med 14000 medarbeidere og 700 ledere er Trondheim kommune litt av et maskineri. For å få dette maskineriet til å fungere optimalt, slik at du og jeg skal få gode offentlige tjenester er det mange beslutninger som må tas, kontinuerlig. Da er det ikke uten betydning hvordan kommunens ledelse fungerer.