SIGNERT

Vi bygger veier som aldri før – men skal ikke bruke dem

I fremtiden er det de som tjener mest som vil ha råd til å kjøre bil. Og det er de partiene som etter eget skjønn er mest opptatt av økonomisk utjevning, som først og fremst ønsker denne utviklingen.

Store dimensjoner: Nullvekstmålet for biltrafikken må avskaffes, skriver Signert-forfatteren. Slik blir nye E6 i Soknedal.  Foto: Statens Vegvesen

Målene for trafikkutvikling (og avvikling) i og rundt Trondheim er full av merkelige paradokser som før eller siden må diskuteres og endres. Vi bygger nå veier som aldri før. Det vil snart være fire felts E6 fra Støren til Værnes med planfri kobling mot E39 på Klett. Strindheimtunellen er akkurat ferdig, og systemene for trafikkavvikling i byen for øvrig, blant annet i området Sluppen–Byåsen skal forbedres dramatisk, bare for å nevne noe. Utbyggingene finansieres delvis med statstilskudd, men i hovedsak med bompenger fra bilistene.