Proteksjonismen har bitt seg fast i fylket

Fylkeskommunens ønske om å holde Kina ute av Trøndelag blir antakelig symbolpolitikk. Likevel kan det koste skattebetalerne millioner.

Fylkesrådet vil ha mulighet til å utelukke selskaper fra blant annet Kina fra anbudsrunder. Det kan bli dyrt for skattebetalerne. 

I fjor gikk fylkesrådet i Nord-Trøndelag på en smell da de utelukket det kinesiske selskapet SRBG fra en anbudskonkurranse om Beitstadsundbrua. Det var uklart om avslaget hadde noen annen begrunnelse enn at selskapet var kinesisk. Etter noen runder i manesjen, førte trusler om søksmål til at den nydannede Trøndelag fylkeskommune omgjorde vedtaket.