Signert

Livet som scene

Både i litteraturen og billedkunsten støter man på begrepet scene.

Håkon Bleken er engasjert i Nidarø -debatten, som også er tema i collagen på bildet. 

Livet er som en scene og der utspiller tragedier og komedier seg etter mer eller mindre fastlagte lover, for eksempel i de greske dramaer. I disse er absolutt alt bestemt av skjebnen – den samme handlingen foregår om og om igjen – publikum kjenner seg igjen og forbindelsen mellom dem og dramaet er absolutt. Alt er i orden, om enn i en tragisk orden, for i det greske drama dreper helten sin far og gifter seg med sin mor – forutbestemt lenge før stykket begynner og fullendt i dramaets slutt.