Hvorfor krangler vi ikke mer om Miljøpakken?

Miljøpakken i Trondheim skal bruke 1,6 milliarder i 2018. Det skjer nesten uten at noen diskuterer hva pengene skal brukes til. Skal vi finne oss i det?

Bompengene vi betaler inn fordeles på en rekke ulike tiltak i Miljøpakken. Men det er nesten ikke diskusjon om hvordan pengene fordeles eller hvem som bestemmer over pengene som strømmer inn, skriver Adresseavisens kommentator.  Foto: Håvard Jensen

Miljøpakkens budsjett for 2018 er bare et lite hefte på 13 A4-sider, med litt tekst og noen tabeller. Ikke en eneste side i det lille heftet beskriver hvilke faglige vurderinger som ligger til grunn for de ulike tiltakene, hvorfor man velger å prioritere slik og sånn, eller hva gevinsten vil være for samfunnet. Budsjettet sier også lite om hvor stor administrasjon Miljøpakken holder seg med. Alt i alt er budsjettheftet lite egnet til å skaffe seg oversikt over begrunnelsene for at de enkelte tiltakene skal gjennomføres. Når man skal bruke 1,6 milliarder kroner av andres penger, er det kanskje lov å forlange litt mer?