En viktig dråpe i havet

Hvorfor gjør ikke lokale politikere, butikkjeder, bønder eller fiskeoppdrettere det samme som Sparebank 1 SMN gjør? Bankens arbeid mot plast er et lite, men viktig bidrag til en bedre planet.

Hvorfor gjør ikke flere som Sparebank 1 SMN? Deres innsats mot plast bør inspirere forbrukere, politikere, butikker, næringsliv, landbruket og oppdrettsnæringen til handling. Rolf Jarle Brøske, Siri Borthen Flatås og fylkesmann Frank Jenssen skal ha ros for sitt engasjement for mindre plast i havene våre, skriver vår kommentator. 

Ved inngangen til 2018 oppfordret Adresseavisen på lederplass til en bred dugnad for å redusere forbruk av plast og forekomsten av plast i havet. Det skulle altså bli en bank som tok opp hansken og gjorde en aktiv innsats for et miljøproblem som øker og som bekymrer stadig flere av oss. Det skal banken ha ros for.