NTNU trenger en innfallsport ved Samfundet

NTNU trenger tettere kontakt med byen. En universitetsplass ved Studentersamfundet kan gi dem det.

Kan bli slik: Slik ser arkitektstudenter ved NTNU for seg en universitetsplass ved Studentersamfundet. 

De som torsdag kveld skal til Studentersamfundet for å få med seg debattmøtet om NTNUs nye universitetsområde, kan ta en pause på trappa før de går inn. Rundt seg vil de se et område som er dominert av trafikk. Biler, trafikklys, gangfelt og en gigantisk bussholdeplass hindrer oss i å se at dette området kan brukes på en annen måte.