Signert

Selvgående byråkrati er et stort samfunnsproblem

Det finnes mange eksempler på regelrytteri som gjør livet surt for folk flest. Bak står ofte et selvgående byråkrati som realiserer egne kjepphester på fellesskapets regning.

Mangler kontroll: Lista er lang over det jeg vil kalle original ressursbruk. En kvart milliard brukes på sjøørret og elg på Klett, betalt av bilistene gjennom bompenger. Det blekner selsagt mot Vegvesenets planer om å bruke 2,5 milliarder på en sykkelvei fra Heimdal til Reppe, skriver Signert-forfatteren.  Foto: Faksimile

Torsdag 1. mars var jeg i bystyret og vedtok neste års budsjett for Miljøpakken. Det var en selsom opplevelse. 1,6 milliarder ble bevilget nesten uten diskusjon, uten endringer og med utgangspunkt i et notat på vel 12 sider. Notatet er ikke egnet til å prioritere mellom tiltak, det finnes ingen kost-nytte vurderinger eller rangeringer, det sier ingenting om hvor mye som går til administrasjon eller blir brukt til ting som strengt tatt ikke har noe med infrastrukturutbygging å gjøre. Det bærer preg av å være det det er: en kort orientering fra dem som bestemmer til et organ (bystyret) som ikke har noe de skulle sagt.