Signert

Norsk kultur som suger

Stev. Finnes det noe frykteligere? Folkeleik. Grøss og gru. Og er det egentlig noen andre enn Haga-slekta som har glede av Stiklestadspelet?

«Deler av den norske kulturarven er noe vi på ingen måte behøver å belemre våre etterkommere med» skriver Ørjan Greiff Johnsen 

Det er Norge som er bra. Det er Norge som er best. Hurra for Norge, 17 mai, olje og alt det der. Jo da. Vår kultur er overlegen alle andres. Hurra.