Påskefilm med stor P

Jesus er sjelden best på film. Sett fra Maria Magdalena får Bibelens påskedrama en interessant, om ujevn nytolkning.

Jesus og Maria: Påsken blir en prøvelse for Jesus og hans mor også i «Maria Magdalena» som ser påskedramaet fra Magdalenas perspektiv. 

Det blir interessant å se om filmatisk oppreisning for Maria Magdalena er egnet til å provosere noen i dag. Den nye storfilmen som bærer hennes navn framstår som et oppriktig, seriøst forsøk på å gi henne en annen rolle enn i tidligere og i sin tid kontroversielle filmer som «Jesu siste fristelse» (1988) og «Jesus Christ Superstar» (1973).